52° 09′ NB | Medea73

Previous Next 1 of 3

52° 09′ NB


Performance & Installation

52 `09 NB : installation and performance based in the observation of time.
“There exists a thing that is very mysterious, but also an everyday normality. Everyone takes part in it, and everybody knows it, but very few stop to think about it. Almost everyone limits themselves to taking it as it comes, without asking questions. How we spend our time?

52 `09 NB   Er bestaat een uiterst mysterieus fenomeen dat tevens een alledaagse realiteit inhoudt. Een ieder van ons neemt er aan deel, is zich er van bewust, doch weinigen staan er bij stil. Bijna iedereen legt zich er eenvoudig bij neer, zonder er verder vragen over te stellen: tijd.

52 `09 NB : Instalación y performnace basada en la observación del tiempo.
“Existe algo misterioso, pero diario. Todos somos parte, lo conocemos, pero pocas veces nos detemos a pensar en èl. Lo aceptamos sin más, sin preguntar. ¿ Cómo usamos nuestro tiempo?

DOWNLOAD DOSSIER Close