Imagomuni | Medea73

Imagomuni


Experimental Theatre

Es una lectura contemporánea del encuentro de dos mundos, que bien podrían ser el español y el americano en tiempos de Colón. Deja ver, como en cualquier conflicto, la diferencia y la asombrosa semejanza entre dos partes que pueden tener más en común de lo que se atreverían a reconocer.

Dit project stelt zich de productie, uiteindelijke realisatie en première van het toneelstuk “Imago Mundi” ten doel, gebaseerd op het werk van Pierre d’Ailly zoals dit terug te vinden is in het werk van Marco Polo, Mandeville en Plinius, de geschriften van onder andere Columbus, Antonio Pigafetta en geschiedschrijvers in het algemeen. Aan het einde van de late middeleeuwen was het beeld dat de Europeanen zich van de wereld hadden gevormd die zich buiten de tot dan toe bekende grenzen bevond gebaseerd op de getuigenissen van reizigers en handelaren; verhalen die zich bewogen tussen reisverslagen en fantastische vertellingen. Veel van deze verhalen vonden hun oorsprong in commentaren, geruchten en fabels, ontsproten aan de populaire verbeelding overgeleverd uit de oudheid. Deze werden gevoed door reizen waarbij getracht werd een evenwicht tussen fictie en werkelijkheid te verkrijgen waarbij de grenzen tussen beide gebieden steeds meer kwamen te vervagen.

DOWNLOAD DOSSIER

Close